TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2021, Cilt 20, Sayı, 5     (Sayfalar: 596-602)

Total diz protezi sonrasında görülen eklem sertliği

Yasin Emre Kaya 1, Kutay Engin Özturan 1, Hüsamettin Çakıcı 1

1 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Bolu, Türkiye

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2021.92
Görüntüleme: 440
 - 
İndirme : 1208

Primer diz protezi sonrası karşılaşılan komplikasyonlardan biri olan eklem sertliği hasta memnuniyetini ve yaşam kalitesini düşüren önemli bir komplikasyondur. Artrofibrozis, enfeksiyon, patellar komplikasyonlar, hasta uyumsuzluğu, heterotopik ossifikasyon, cerrahi teknikte yapılan hatalar ve komponent malpozisyonları eklem sertliği etiyolojisinin büyük çoğunluğunu oluşturur. Tedavinin planlanmasındaki temel adım eklem sertliğinin altında yatan sebebin belirlenmesinden geçer. Anestezi altında manipülasyon, artroskopik ya da açık artroliz ve revizyon cerrahisi tedavi seçenekleri arasındadır.

Anahtar Kelimeler : eklem sertliği; artrofibrozis; komponent malpozisyonu; anestezi altında manipülasyon; artroliz