TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2021, Cilt 20, Sayı, 5     (Sayfalar: 609-613)

Total diz protezi ve aseptik gevşeme

Kasım Kılıçarslan 1, Enejd Veizi 1

1 Ankara Şehir Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2021.94
Görüntüleme: 624
 - 
İndirme : 557

Total diz protezi (TDP) cerrahisi tüm dünyada en sık uygulanan cerrahi işlemlerinden biridir. Her yıl yaklaşık 500.000 yeni cerrahi uygulanmakta olup, bu sayının 2030 yılına kadar >1,2 kat artacağı öngörülmektedir. En sık revizyon sebepleri arasında aseptik gevşeme bulunmaktadır. Avustralya ve İngiltere`nin ulusal kayıtlarına göre revizyon cerrahilerinin en sık sebebinin sırasıyla %25,3 ve %32,7 ile aseptik gevşemenin olduğu tespit edilmiştir. Enfeksiyöz sebeplerin dışında, protezin kemikten ayrılması anlamına gelen aseptik gevşemenin nedeni olarak birçok mekanizma sorumlu tutulmuştur. Başlangıçta implant-kemik arasındaki bağlantının bozulması ve buna bağlı implantın mikro-hareketiyle başlayan bu süreç, zamanla implantın çökmesine ve arayüzün aşınmasına sebep olur. Aşınan ara yüzeyden ortaya çıkan parçacıklar bir enflamatuvar süreci başlatır ve yaygın bir fagositoz gerçekleşir. Fagositoza uğrayan parçacıkların yanı sıra sağlam spongiyoz kemik de etkilenir ve lizise uğrar. Bu litik süreç zamanla implantın gevşemesine ve instabil hale gelmesine sebep olur. Erken tanı ve uygun tedavi, zamanla gelişebilecek komplikasyonları engellemek adına büyük öneme sahiptir.

Anahtar Kelimeler : total diz protezi; aseptik gevşeme; aşınma; kemik lizisi