TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2021, Cilt 20, Sayı, 5     (Sayfalar: 624-628)

Yargıya yansıyan total diz protezi uygulamalarında tıbbi ve hukuki değerlendirme

İlhan Açıkgöz 1, İrfan Esenkaya 2, Serdar Şirazi 3

1 İstanbul Barosu Avukatı, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Hastane ve Sağlık İşletmeleri Yöneticisi, Hukuk Doktoru, Sağlık Hukuku Uzmanı. Özkaş Açıkgöz Hukuk Bürosu, İstanbul
2 Emekli Öğretim Üyesi, SANTE Tıp Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, Kadıköy, İstanbul
3 Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Hukukçu, Arabulucu. Özel Avcılar Anadolu Hastanesi; Şahin Avukatlık Bürosu, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2021.96
Görüntüleme: 218
 - 
İndirme : 231

TOTBİD Dergisi Total Diz Protezi sayısının bu bölümü, diz hastalıkları ve tedavileri ile ilgili olarak yaşanan uyuşmazlıklarla ilgili örnek olgular içermekte olup, olgular, meslektaşlarımıza katkı sağlamak üzere medikolegal açıdan değerlendirilmiştir. Unutulmamalıdır ki, sağlık hukuku gibi özel bir alanı anlamanın yolu, hukuk ile ilgili genel bilgileri bilmekten geçmektedir. Temel hukuk alt yapısı olmayan meslektaşlarımızla bir üst ihtisas konusu olan sağlık hukukunu tartışmak yarar sağlamayacağı gibi, alınan bilgilerin meslektaşlarımız tarafından hatalı yorumlanması ve hatalı şekillerde içselleştirilmesine sebep olacaktır. Bu sebeplerle, bu sayıda örnekler üzerinde yapılan tartışmaların, temel hukuk bilgisini içeren TOTBİD Dergisi 2020/1 sayısının içeriğine ilave olarak yapılmış tartışmalar olarak algılanması yararlı olacaktır. Örnek olgular sadeleştirilerek, özü ile sunulmuş, her olgu tek tek tahlil edilmeksizin tüme yönelik olarak ve çıkarımlara hizmet edecek bir analiz yapılmış, `tartışma` başlığı altında ayrı bir bölüm halinde tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler : total diz protezi; malpraktis; hekimin sorumluluğu; bilirkişi raporu; sağlık hukuku