TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2021, Cilt 20, Sayı, 6     (Sayfalar: 638-643)

Total kalça artroplastisinin başarısız olma mekanizmaları

Fahri Emre 1, Enes Uluyardımcı 2, Çetin Işık 3

1 Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara
2 Develi Hatice - Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Kayseri
3 Memorial Ataşehir Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2021.98
Görüntüleme: 425
 - 
İndirme : 446

Total kalça artroplastisi (TKA) özellikle son 25 yılda uygulanan en başarılı cerrahi işlemlerden biridir. Giderek artan primer TKA ameliyatları sayısı nedeniyle özellikle son 10 yılda revizyon kalça artroplastisi cerrahisinde de ciddi artış görülmektedir. Hastaların daha uzun ve kaliteli yaşam beklentisiyle birlikte, genç hastalara da TKA uygulamalarının giderek yaygınlaşması nedeniyle revizyon kalça artroplastisi sayılarının önümüzdeki 10 yılda en az iki kat artması beklenmektedir. Başarısızlığın nedenlerini anlamak; araştırma, klinik karar verme ve sağlık hizmetleri politikasına rehberlik etme açısından önemlidir. Semptomatik TKA`sı olan bir hastada ağrının kaynağına, sistematik ve kapsamlı bir şekilde yaklaşılmalıdır. Ayrıntılı bir öykü ve fizik muayene genellikle doğru tanıyı koydurabilir. Fizik muayenede her iki kalça, dizler ve omurga değerlendirilmelidir. Enfeksiyon için serolojik testler, gerekirse eklem artrosentezi ve standart radyografilerle birlikte yapılmalıdır. Bilgisayarlı tomografi (BT); özellikle implant pozisyonu, kemik kaybı, osteoliz, insert aşınması ve metallozis değerlendirilmesinde yararlıdır. Manyetik rezonans (MR) görüntüleme yumuşak dokuları değerlendirmek için uygundur. Tc-99 m gibi bir nükleer tıp taraması ameliyat sonrası ikinci yıla kadar yanlış pozitiflik gösterebilir ancak enfeksiyon ile aseptik gevşeme veya stres kırığı arasında ayrım yapmak için In-111 lökosit taraması ile birleştirilebilir. Ameliyat öncesi tanı konulmadan cerrahi yapılmamalıdır.

Anahtar Kelimeler : revizyon kalça artroplastisi; total kalça artroplastisi; aseptik gevşeme; osteoliz; enfeksiyon; instabilite