TOTBİD Dergisi

Yazara Bilgi

YAZARA BİLGİ

1. TOTBİD Dergisi Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği’nin yayın organıdır.

2. Dergi, 2 ayda bir yayımlanır (Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım) ve 6 sayıda bir cilt tamamlanır.

3. Yazılarda bildirilen görüşler ve sonuçları yazarlara aittir. Dergide yayımlanan makaleler TOTBİD’in resmi görüşünü temsil etmez.

Yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların telif hakları (şekiller dahil) TOTBİD Dergisi’ne aittir.

4. Ortopedi ve travmatoloji alanındaki güncel gelişmeler takip edilerek, TOTBİD ve TOTEK’in Çekirdek Eğitim Programını oluşturan ve TOTEK tarafından belirlenen “100 Temel Seminer Konusu” da göz önünde bulundurularak, her sayı için belirlenen ana başlıklar sonrası, bütünlük oluşturacak şekilde derleme veya araştırma konularında makaleler kabul edilir.

5. Yazının hazırlanması

Bu derginin yazım kuralları Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals-International Committee of Medical Journal Editors (http:// www.icmje.org) ile uyumludur. Yazı standart Word dosyasında, çift satır aralıklı olarak, kenarlarda en az 2,5 cm boşluk kalacak şekilde yazılmalıdır. Başlık sayfasından itibaren sayfalar numaralandırılmalıdır. Yazının her bölümü yeni bir sayfadan başlamalı ve şu sırayla olmalıdır; başlık sayfası, özet, metin, teşekkür, kaynaklar, tablo ve başlıkları, şekil altyazıları.

Başlık sayfaları: İki başlık sayfası hazırlanması gerekmektedir. İlki, a) metnin özlü ve açıklayıcı bir başlığını, b) 35 harfi geçmeyen kısa başlığını, c) birinci yazar mutlaka davet yazısının gönderildiği kişi olmak üzere, (farklı bilim dallarından ortak olarak yapılan çalışmalar dışında) en fazla üç yazarın tam isimlerini, akademik ve kurumsal ünvanlarını, d) çalışmanın yapıldığı kliniğin veya kurumun adını, e) sorumlu yazarın adresi, telefonu, faks numarası ve e-posta adresini içermelidir. Yazar / yazarların ORCID iD bilgileri eklenmelidir. Danışmanlara iletilecek olan diğer başlık sayfası sadece metnin özlü ve açıklayıcı başlığını bulundurmalı, yazarlar ve kurumları hakkında bilgi içermemelidir.

Özet: İkinci sayfa Türkçe ve İngilizce olarak en az 150, en çok 250 sözcükten oluşan özetleri içermelidir. Özet çalışmanın amacını ve içeriğini kapsamalıdır. İngilizce özet başlık içermelidir. Özetlere, MeSH sözcüklerine göre kontrol edilmiş 3-6 adet anahtar sözcükler eklenmelidir.

Metin: Ortalama 4000 sözcükten oluşmalıdır. Yazılırken yerli (derneğimiz yayın organları olan TOTBİD Dergisi ile AOTT’de yayımlanan makaleler öncelikli olarak) literatür gözden geçirilmeli ve konuyla ilgili önemli makalelerin kapsandığından emin olunmalıdır. Yazarların kişisel deneyimlerini orijinal çizim ve resimlerle aktarmaları önemli ve yol göstericidir.

Kaynaklar: Metin içinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Yayımlanmamış sonuçlar ve kişisel görüşmeler kaynak olarak gösterilemez. Gerekli olmadıkça 40’dan fazla kaynak gösterilmemelidir ve üç yazar kuralına uyulmalıdır. Kaynak kontrolü önem taşımaktadır ve yazarlardan herhangi bir kaynağın tamamının temini istenebilir. Kaynaklar şu şekilde düzenlenmelidir:

  • Süreli yayından makale: Tüm yazarların soyadı, isim baş harfleri, makalenin adı, derginin Indeks Medicus’a göre kısaltılmış adı veya tam başlığı, yıl, cilt sayısı ve ilk ve son sayfa numaraları. (Ramirez N, Johnston CE, Browne RH. The prevalence of back pain in children whohave idiopathic scoliosis. J Bone Joint Surg [Am] 1997;79:364-8.)

  • Kitaptan bir bölüm:Tüm yazarların soyadı, isim baş harfleri, bölümün adı, editörlerin adı, kitabın adı, basım yeri, basımevi, yıl, bölüme ait ilk ve son sayfa numaraları. (Milford L. Dislocations and ligamentous injuries. In: Crenshaw AH, editor. Campbell’s operative orthopaedics. St. Louis: CV Mosby; 1987. p. 241-57.)

  • Kitap: Tüm yazarların soyadı, isim baş harfleri, kitabın adı, baskısı, basım yeri, basımevi, yıl. (Colson JH, Armour WJ. Sports injuries and their treatment. 2nd ed. London: S. Paul; 1986.)

6. Tablolar yazıda geçiş sırasına göre numaralandırılmalı, her tablonun aynı sayfa üstünde bir başlığı olmalı; tablo içeriğinde derginin sayfa boyutu göz önüne alınmalıdır.

7. Kullanılan resim ve şekiller üzerinde hasta bilgisi olmayan orijinal şekiller olmalı, özenle çizilmeli veya yüksek çözünürlükte fotoğraflanmalıdır.

8. Yazılar elektronik posta ile dergi@totbid.org.tr adresine iletilmelidir.