TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2021, Cilt 20, Sayı, 2     (Sayfalar: 167-172)

Kas iskelet sisteminin yaşlanması ve yaşlılarda kalça anatomisinde değişiklikler

Murat Çakar 1, Niyazi İğde 2

1 SBÜ Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Şişli, İstanbul
2 Akçakale Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Şanlıurfa

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2021.29
Görüntüleme: 727
 - 
İndirme : 932

Dünyada yaşlı nüfusun artışı yirmi birinci yüzyılın en önemli sorunlarından biridir. Yaşlı nüfus artışının önemli sosyal, ekonomik, politik ve sağlık sonuçlarına sahip olması şaşırtıcı değildir. İleri yaşla ilişkili temel zorluklar; birçok fizyolojik işlevde önemli değişiklikler, birden çok işlev bozukluğunun gelişimi, genel işlevsel kapasitede düşüş, morbid sorunlarda artış olarak sıralanabilir. Bunların sonucunda yaşlıların en çok korktuğu bağımsızlık kaybı ortaya çıkar. Biyolojik yaşlanma beden sistemlerindeki tüm hücreleri, organları ve dokuları etkilemektedir. Pek çok organ düzeyinde fizyolojik ve patolojik değişikliklere neden olmaktadır. Bu süreçten en çok etkilenen sistemlerden biri de kas-iskelet sistemidir. İlerleyen yaşla birlikte, yeniden yapılanmada eski kemik miktarı ile oluşan yeni kemik arasındaki denge negatif hale gelir. Kemik kütlesinin ve kas gücünün azalması ile birlikte, insanlarda yaşlılığın en yaygın metabolik bozukluğu olan osteoporoz olarak bilinen kemik kırılganlığı sendromu ortaya çıkar. Bu makalede amacımız, yaşlanma sürecinin, osteoporoz ve sarkopeninin kemiğin kendisi ve hücresel bileşenleri üzerindeki etkisi, artrozların kalça kırık insidansına olan etkisi hakkında bilgilerimizi gözden geçirmek ve tartışmaktır.

Anahtar Kelimeler : yaşlanma; osteoporoz; osteoartrit; kalça kırığı