TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2022, Cilt 21, Sayı, 4     (Sayfalar: 380-385)

Patellofemoral instabilitenin etiyolojisi ve risk faktörleri

İlhan Özkan 1

1 Özel Medinova Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Aydın

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2022.53
Görüntüleme: 479
 - 
İndirme : 543

Bir kez patella çıkığı geçiren olgularda %48`lere varan oranda patella çıkığının tekrarlama olasılığı vardır. Özellikle adolesan yaş grubunda görülen patella çıkıklarının tekrarlama olasılığının yüksek olması nedeniyle hastayı ileri yaşlarda karşılaşabileceği problemlerden korumak için, hastanın çok iyi değerlendirilmesi, çıkığa neden olan faktör ya da faktörlerin tam olarak ortaya konulması ve bu faktörler ışığında yapılacak tedavinin ne olduğuna karar verilmesi gereklidir. Alt ekstremitenin hareketi esnasında patellanın stabil kalmasına etki eden dört faktör mevcuttur; bunlar alt ekstremitenin dizilimi, eklem yüzlerinin anatomik yapısı, dinamik kas kuvvetleri ve patellanın çevresinde yer alan statik bağlardır. Bu anatomik yapılardaki yetersizlik ya da bozukluklar patella çıkığına zemin hazırlayacaktır. Ayrıca patella çıkığı geçiren olgularda tekrar çıkık geçirme olasılığına yönelik risk faktörleri tanımlanmıştır. Troklear displazi, tuberositas tibia-troklear oluk mesafesi, patella alta ve patellar tilt ilk çıkıktan sonra oluşacak tekrarlayan çıkıklar için temel risk faktörleridir. Bu risk faktörlerinin bilinmesi hangi olgularda tekrar çıkık geçirme riskinin yüksek olduğunu bilmemizi sağlayacak, nasıl bir tedavi yapacağımız konusunda karar vermemizde etkili olacaktır.

Anahtar Kelimeler : patellofemoral instabilite; etiyoloji; risk faktörleri