TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2016, Cilt 15, Sayı, 1     (Sayfalar: 001-003)

Femoroasetabular sıkışma (FAS) sendromu – tarihçe, tanımlama ve doğal seyir

Cemalettin Aksoy 1

1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2016.01
Görüntüleme: 676
 - 
İndirme : 1282

Femoroasetabular sıkışma sendromu, günümüzde erken kalça osteoartritinin önemli ve önlenebilir nedenleri arasında sayılmaktadır. Hastalığın toplum içinde sıklığının bilinmemesi, şikayeti olmayan, ancak morfolojik bulguların bulunan bireylerde doğal seyrinin tanımlanmamış ve tedavisi konusundaki çekincelerin tam olarak giderilmemiş olması, bu sorunu halen tartışılır durumda tutmaktadır. Hastalık, genç erişkinlerde önemli kalça ağrısı nedenleri arasında yer alır ve tartışılan tüm özelliklerine rağmen, önemli bir grup hastada tedavi edilebilir.

Anahtar Kelimeler : femoroasetabular sıkışma; kalça ağrısı; erken osteoartrit