TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2023, Cilt 22, Sayı, 5     (Sayfalar: 516-523)

Yumuşak doku sarkomlarında nörovasküler tutulumu olan hastalarda tedavi stratejisi

Mehmet Ayvaz 1, Emin Süha Dedeoğulları 1

1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2023.77
Görüntüleme: 387
 - 
İndirme : 186

Yumuşak doku sarkomları nadir olarak görülen mezenkimal kökenli malignitelerdir. Son zamanlardaki adjuvan tedavideki gelişmeler ve yeni cerrahi tekniklerle birlikte uzuv koruyucu cerrahi yumuşak doku sarkomlarının tedavisinde standart hâle gelmiştir. Ana damar ve sinir tutulumu olan yumuşak doku sarkom vakalarının tedavisinde bazı zorluklarla karşılaşılmaktadır. Geçmişte bu vakalar için ön planda ampütasyon uygulanırken günümüzde radyoterapiyle kombine edilmiş geniş veya marjinal rezeksiyonlar altın standart hâline gelmiştir. Tutulumun boyutuna göre damar ve sinirleri koruyucu diseksiyonlar yapılabileceği gibi ana yapıların tümör tarafından büyük ölçüde çevrelendiği durumlarda damar ve sinir rezeksiyonları da gerekebilmektedir. Uzuv koruyucu cerrahi sırasında yapılacak damar ve sinir rezeksiyonları sonrasında rekonstrüksiyon seçenekleri de mevcuttur. Arteryel rekonstrüksiyonun akım devamlılık oranları venöz rekonstrüksiyona göre yüksektir. Sinir rekonstrüksiyonu ise tartışmalıdır ve yapılacak hastalar iyi seçilmelidir. Rekonstrüksiyona karar verirken hasta için fayda ve riskler iyi değerlendirilmeli, gerektiğinde ampütasyon seçeneği düşünülmelidir. Bu derlemede ana damar ve sinir tutulumu olan yumuşak doku sarkomlarında tedavi seçeneklerinden bahsedilecektir.

Anahtar Kelimeler : yumuşak doku sarkomları; nörovasküler tutulum; uzuv koruyucu cerrahi