TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2023, Cilt 22, Sayı, 6     (Sayfalar: 551-553)

Afet durumunda sevk merkezinde acil servis yönetimi

Güzelali Özdemir 1, Olgun Bingöl 1

1 Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2023.82
Görüntüleme: 441
 - 
İndirme : 165

Toplu yaralanmalar, birden fazla yaralının aynı anda tedaviye ihtiyaç duyduğu durumlardır. Toplu yaralanmalarda sağlık hizmeti sunumunun en önemli sorunu başta sınırlı olan malzeme ve insan kaynaklarının en etkin şekilde kullanılması ihtiyacıdır. Bu kadar yoğun çalışma saatlerinde en önemli sorunlardan biri de personelin sağlıklı iletişiminin sağlanmasıdır. Geçmiş deneyimler, sosyal iletişim ağlarının bu amaçla kullanılmasının faydalı olduğunu göstermiştir. Toplu yaralanmalı ortamlarda birden fazla kliniğin işbirlikçi ilişkileri yararlı bir model sağlayabilir. Bu amaçla sevk merkezi olarak çalışacak merkezlerde hastane afet planlarının önceden hazırlanması ve bu planların tekrarlayan eğitim ve tatbikatlarla desteklenmesinde fayda olacaktır.

Anahtar Kelimeler : doğal afetler; triyaj; toplu yaralanmalar; deprem, multidisipliner