TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2023, Cilt 22, Sayı, 6     (Sayfalar: 613-615)

Deprem yaralanmalarında enfeksiyon yönetimi

Adalet Altunsoy 1, Rahmet Güner 2

1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Şehir Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara
2 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Şehir Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2023.90
Görüntüleme: 202
 - 
İndirme : 92

Depremler, altyapıya, ekonomilere ve insan yaşamına önemli zararlar veren en yıkıcı ve öngörülemeyen doğal afetlerden biridir. Acil fiziksel hasar ve yaşam kaybının yanı sıra halk sağlığı üzerinde ciddi ve kalıcı sonuçları da olabilir. Depremler enfeksiyon ve bulaşıcı hastalık salgınlarının ortaya çıkmasına elverişli koşullar yaratabilir. Depremden etkilenen bölgelerde yetersiz tıbbi bakım, personel, cerrahi ekipman ve antibiyotikler, müteakip yağış ve yüksek sıcaklık nedeniyle yara enfeksiyonlarının insidansı yüksektir. Bu bölümde deprem sonrası gelişen yara enfeksiyonları ve enfeksiyonların yönetimi tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler : deprem; yaralanma; enfeksiyon