TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2024, Cilt 23, Sayı, 1     (Sayfalar: 091-096)

Ortopedi ve travmatolojide yapay zekâ uygulamalarının hukuki boyutu

Serdar Şirazi 1, İrfan Esenkaya 2

1 Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Hukukçu, Arabulucu, Şahin Avukatlık Bürosu, Akademi Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi, İstanbul
2 Emekli Öğretim Üyesi, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, SANTE Tıp Merkezi, İstanbul
3 aTıp Hukuku, MA

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2024.14
Görüntüleme: 304
 - 
İndirme : 80

Yapay zekânın sağlık alanında en yüksek faydayı sağlayabileceği kabul edilmektedir. Tanı, tedavi ve hastalığın seyrinde (prognozda) oldukça önemli bir bilgi sağlama imkânı verebilmekte ve giderek artan bir şekilde verebileceği düşünülmektedir. Ortopedi ve travmatoloji pratiğinde de tanı, tedavi hatta takiplerde kullanılmaya başlamıştır. Ortopedi ve travmatoloji uzmanının yapay zekânın da kullanıldığı tıbbi uygulamalarında ortaya çıkabilecek zararda kimin sorumlu olduğu ve hangi derecede sorumlu olacağı henüz mevcut hukuk sisteminde açıklanamamaktadır. Bu durum yapay zekânın sorumluluğu ve olası verdiği zararda tanzimin nasıl olacağı sorusunu gündeme getirmektedir. Ülkemizde de yapay zekânın hukuki statüsü ile ilgili bir düzenleme henüz bulunmamaktadır. Bu konuda diğer ülkelerin yaklaşımları da takip edilerek doktrinsel görüşler de değerlendirilerek Türk hukuk sisteminde bir düzenleme gerekmektedir. Makalemizde konunun hukuk sistemi tarafından düzenlenme ihtiyacı göz önünde bulundurulduğunda mevcut hukuk düzeni ve mevcut düzenin yeterli olup olmadığı değerlendirilecektir. Konunun mevcut hukuk sistemi çerçevesinde incelenerek yapılabilecek düzenlemeler hakkında bir görüş ortaya çıkarılması hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler : yapay zekâ; sorumluluk; sağlık hukuku; ortopedi ve travmatoloji