TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2016, Cilt 15, Sayı, 2     (Sayfalar: 138-144)

Enfekte total kalça protezi tedavisinde çift aşamalı revizyon

Ömer Faruk Bilgen 1, Osman Yaray 1, Müren Mutlu 1

1 Özel Medicabil Hastanesi, Bursa

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2016.18
Görüntüleme: 542
 - 
İndirme : 486

Enfekte total kalça protezi tanı ve tedavisi zordur. Tanıda klinik bulgular, radyolojik bulgular ve laboratuvar bulguları bir bütün olarak değerlendirilmeli, bunun sonucuna göre hastaya en uygun tedavi planlanmalıdır. Literatürde debridman, tek aşamalı revizyon, çift aşamalı revizyon, antibiyotikle baskılama ve ampütasyon gibi birçok tedavi tanımlanmıştır; ancak üzerinde uzlaşılmış bir tedavi metodu bulunmamaktadır. Çift aşamalı revizyon ise, özellikle polimikrobiyal enfeksiyonlarda ve dirençli etkenlerde halen tedavide altın standart olarak kabul edilmektedir.

Anahtar Kelimeler : total kalça protezi; protez çevresi eklem enfeksiyonu; revizyon cerrahisi