TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2013, Cilt 12, Sayı, 1     (Sayfalar: 007-012)

Kas iskelet ve yumuşak doku lezyonlarında ultrasonografi

Samet Verim 1, Sebahattin Sarı 2

1 Ankara Mevki Asker Hastanesi Radyoloji Kliniği, Ankara
2 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara

DOI: 10.5606/totbid.dergisi.2013.02
Görüntüleme: 169
 - 
İndirme : 467

Ultrasonografi (US) birçok kas iskelet sistemi lezyonlarında hızlı ve güvenilir tanı sağlar. İleri teknoloji ve yüksek çözünürlüklü transdüserlerin geliştirilmesi ile kas-iskelet sistemi yapılarının sonografisi mümkün hale gelmiştir. Sonografinin bazı avantajları vardır; ucuzdur, radyasyon içermez ve hasta başında uygulanabilir. Bu derlemede US görüntülemenin kas-iskelet sistemi ve yumuşak dokuda başlıca kullanım amaçları ve bulguları sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler : Kas-iskelet; yumuşak doku; ultrasonografi