TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2013, Cilt 12, Sayı, 2     (Sayfalar: 194-196)

Tuber kalkanei kopma kırığı: Olgu sunumu

Serkan İltar 1, Deniz Gül 1, Oğuzhan Tanoğlu 1, K. Bahadır Alemdaroğlu 1, Nevres H. Aydoğan 1

1 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara

DOI: 10.5606/totbid.dergisi.2013.23
Görüntüleme: 619
 - 
İndirme : 590

Tuber kalkanei kopma kırıkları, genellikle indirekt travma sonrası oluşan ve nadir görülen kırıklardır. Osteoporoz ve diyabet, kırık gelişiminde risk faktörüdür. Bunlar, olası yara sorunları nedeniyle erken cerrahi girişim ile tedavi edilmesi gereken kırıklardır. Bu yazıda, kopma kırığı nedeni ile cerrahi tedavi uygulanan ve vida tespiti yapılan, herhangi bir risk faktörü olmayan, 51 yaşında erkek bir olgu sunuldu.

Anahtar Kelimeler : kopma kırığı; cerrahi tedavi; tuberositas kalkanei