TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2013, Cilt 12, Sayı, 3     (Sayfalar: 219-224)

Total kalça artroplastisi femoral komponent uygulama teknikleri

Mustafa Çeliktaş 1, Emre Toğrul 1

1 Özel Ortopedia Hastanesi, Adana

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2013.28
Görüntüleme: 724
 - 
İndirme : 1836

İlk yapılan total kalça protezi uygulamalarının hepsinde femoral komponent çimento ile tespit edilmekteydi. 60 yaşın üzerindeki hastalarda bu uygulama işe yararken, daha genç ve aktif hastalarda sıklıkla kemik stoku kaybı ve implantta gevşemeler görüldü. Bunun üzerine, bir yandan çimentosuz tespitler, diğer yandan da çimentolama teknikleri geliştirilmeye başlandı. Kalça artroplastisinde çimentolu veya çimentosuz femoral stem kullanımı birçok faktöre bağlıdır. Hastanın yaşı, proksimal femoral geometri, hastanın kemik kalitesi bunlar arasında sayılabilir. Ayrıca her yöntemin kendine ait üzerinde düşünülmesi gereken avantaj ve dezavantajları vardır. Çimentosuz stemlerde stres kalkanı oluşumu, uyluk ağrısı, periprostetik kırık, çimentolu stemlerde çimento özellikleri, uygulama zamanlaması, uygulama teknikleri, her iki yöntemde de kullanılan metalin yüzey ve sertlik özellikleri, kaplama şekli, güncelliğini yitirmeyen konulardır. Günümüzde, genç hastalarda çimentosuz tespit, 60 yaşın üzerindeki hastalarda ise çimentolu femoral tespit daha fazla kullanılmaktadır. Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın aksamanın giderilmesi ve yardımcı yürüme cihazlarına ihtiyacın azaltılması gereklidir. Bunun için kalça çevresi yumuşak doku dengesi sağlanmalıdır. Femur başı rotasyon merkezi, femoral ofset uygun olarak oluşturulmalı, bacak uzunluğu eşitlenmeli ve abduktor mekanizma korunmalıdır. Ameliyat öncesi yapılan şablonlama, uygun implantların hazırlanması, istenilen anatominin planlanabilmesi için gereklidir.

Anahtar Kelimeler : total kalça replasmanı; femur başı protezi; kemik çimentosu