TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2011, Cilt 10, Sayı, 1     (Sayfalar: 001-006)

Omuza yönelik artroskopik yaklaşımlarda risk altında olan anatomik yapılar

Nihal Apaydın 1, Halil İbrahim Açar 1, Murat Bozkurt 2, Metin Doğan 3

1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Ankara
2 Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara
3 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara

Görüntüleme: 1057
 - 
İndirme : 701

Omuz artroskopisinin kullanımı giderek yaygınlaştığından komplikasyonların en aza indirilmesi için risk altında olan anatomik yapıların üzerinde daha fazla durulması gerekmektedir. İlerleyen teknolojiye paralel olarak görüntüleme tekniklerindeki gelişmeler artroskopi için önemli avantajlar sağlasa da, portalların yerleştirilmesi sırasında deri ile portalın ucunun yönlendirildiği glenohumeral eklem veya subakromiyal boşluk arasında kalan nörovasküler yapılar doğrudan gözlenemeyebileceği için risk altındadır. Cerrahlar omzun etrafındaki sinirlerin hem normal anatomisi hem de sinirlerle ilgili görülebilecek çeşitli varyasyonları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak zorundadır. Anterior portallar, özellikle saat 5 portalı, nörovasküler yapılarla yakın komşuluğu nedeniyle özellikle aksiller sinir ve arter ile sefalik vene zarar verme riski en yüksek olan portallar olarak belirtilmiştir. Nörovasküler yapıların yanı sıra, glenoid labrumun anatomisi ve komşu kaslarla tendonlar arasındaki ilişkinin de iyi bir şekilde bilinmesi omuz artroskopisi sırasında karşılaşılacak lezyonları tanımak ve tedavisini planlamak için gereklidir.

Anahtar Kelimeler : Artroskopi komplikasyonları; sinir hasarı; portal; omuz artroskopisi