TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2011, Cilt 10, Sayı, 3     (Sayfalar: 198-204)

Septik artritin geç sekel deformitelerinin cerrahi tedavisi

İbrahim Sungur 1, Ali Akın Uğraş 1, Mahmut Ercan Çetinus 1

1 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

Görüntüleme: 552
 - 
İndirme : 570

Septik artrit tanısı koymak, emeklemeye başlayan veya daha büyük bir çocukta, ateş, halsizlik, eklem hareketlerinde kısıtlılık olması, kalça veya diz eklemi tutulduğunda topallama ve eşlik eden enfeksiyon bulgularından dolayı nispeten daha kolaydır, fakat bir yaşından küçük bir bebekte, bu belirti ve bulgular açık olmadığından erken tanı koymak daha zor olabilir. Bu durum, özellikle klasik enfeksiyon bulgularından hiçbirini göstermeyen yenidoğanda daha da zorlaşır. Ek olarak yenidoğan döneminde laboratuvar testleri normal sonuçlar verir, radyografide tanı koydurucu bir özellik bulunmaz ve sintigrafi çalışmaları da sıklıkla yanlış negatif sonuçlar verir. Tanı ve tedavide gecikmenin yanı sıra, çocuğun enfeksiyona yakalandığındaki yaşı, prematür doğum ve organizmanın virülansı prognozu etkileyen faktörlerdir. Bu faktörlere bağlı olarak septik artritte kalıcı sekellerin gelişmesi kaçınılmaz hale gelir ve çocuklarda geç dönemde kendini farklı sekeller şeklinde gösterir. Kalıntı deformiteleri olan hastalar için tavsiye edilmiş olan tedavi seçenekleri de en az bu sekeller kadar çeşitlidir. Bu tedavi yöntemlerinin amacı sakatlığı en aza indirmek ve normale yakın eklem fonksiyonları elde etmek olmalıdır. Bu makalede, kalça, omuz, diz ve ayak bileği septik artritinin geç sekelleri ve ortopedik cerrahinin ilk zamanlarından beri literatürde önerilmiş tedavi seçenekleri irdelenmiştir. Geç dönemde gelişebilecek yıkıcı osteoartrit ve eklem instabilitesi gibi komplikasyonlar erken tanı ve devamında hemen ve doğru tedavi uygulanarak önlenebilir.

Anahtar Kelimeler : Kemik; cerrahi tedavi işlemleri; septik artrit