TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2021, Cilt 20, Sayı, 2     (Sayfalar: 177-181)

Yaşlı kalça kırıklarında görüntüleme tercihleri

Mustafa Çağlar Kır 1, Ali Kafadar 1, Sözdar Güzel 1

1 SBÜ Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Şişli, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2021.31
Görüntüleme: 598
 - 
İndirme : 616

Bu çalışmanın amacı yaşlı kalça kırıklarının radyolojik değerlendirilmesinde; konvansiyonel grafi, bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans (MR) görüntüleme yöntemlerinin değerlendirilmesidir. Görüntüleme yöntemlerinde teknolojik gelişmelere rağmen kalça kırıklarında, doğru çekim tekniği uygulanan konvansiyonel grafiler halen altın standarttır. Pelvis anterior-posterior (AP), lateral ve femur iki yönlü grafiler acil travma serisinde çekilmelidir. Eklem için parçalı kompleks kırıkların ayrıntılı görüntülenmesi, uygun implant seçimi, operasyon sonrası kallus takibi konusunda BT üstünlük gösterirken, klinik yüksek şüpheli olgularda patolojik kırık, okkült-stres kırıklarının ve eşlik eden yumuşak doku yaralanmalarının değerlendirilmesinde MR değerli bilgiler vermektedir. Sonuç olarak, yaşlı kalça kırıklarında konvansiyonel görüntüleme yöntemleri en önemli tanı aracı iken; BT eklem içi kompleks kırıklarda, MR ise okkült (gizli) ve patolojik kırıklarda üstünlük göstermektedir.

Anahtar Kelimeler : kalça kırığı; konvansiyonel grafi; bilgisayarlı tomografi; manyetik rezonans görüntüleme