TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2020, Cilt 19, Sayı, 2     (Sayfalar: 216-224)

Femur uniapikal deformitelerinin tedavisi

Cengiz Şen 1, Yavuz Sağlam 1, Melih Civan 2

1 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2 Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2020.27
Görüntüleme: 477
 - 
İndirme : 522

Alt ekstremite uzun kemiklerinin frontal plandaki açısal deformiteleri, vücut ağırlığının yere iletilmesinde bir iz düşüm olan mekanik eksenin yer değiştirmesi ile sonuçlanır. Telafi mekanizması olsun ya da olmasın, deformite femur, tibia ya da her ikisinde de olabilir. Bu deformiteler, uzun kemik diyafizlerinde ya da ekleme yakın bölgelerde (juksta-artiküler) bir oryantasyon kusuru olarak da görülebilir. Hastalar sıklıkla yürüme bozukluklarından ve ağrılardan şikayet etmektedir. Fonksiyonel kısıtlılıklarının yanında, kozmetik ve psikolojik endişeler de zorlayıcı etmenler arasında yer alır. Tedavide ilk basamak, deformitelerin ölçülebilir ve sistematik parametrelerle tanımlanması, hastanın hayatına ve kliniğine etkisinin tespit edilmesidir. Sonuçta bu tanımlamalar ve hesaplamalar tedavi seçiminde kullanılacaktır. Bu makalede femur uniapikal defomitelerinin dünyaca yaygın olarak kabul edilen prensipler doğrultusunda analiz ve tedavi seçenekleri anlatılacaktır.

Anahtar Kelimeler : deformite; femur; uniapikal