TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2017, Cilt 16, Sayı, 2     (Sayfalar: 077-080)

Ağrının kronikleşmesine neden olan faktörler, patofizyoloji temelli tedaviler

Işın Ünal-Çevik 1

1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ağrı Ünitesi, Ankara

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2017.13
Görüntüleme: 615
 - 
İndirme : 970

Akut ağrı, erken tanı konulup, risk faktörleri belirlenip, etkin tedavi edilmezse, kronik ağrıya dönüşebilir. Pek çok kas-iskelet sistemi ağrılarında periferik nosiseptif uyarı gereklidir. Ancak, bunun varlığı kronik ağrılı hastalarda gözlenen ağrı süresi ya da şiddeti ile doğru orantılı değildir. Çevresel, genetik, psikososyal ve nörofizyolojik faktörler kronik ağrı semptomatolojisinde önemli belirleyiciler arasındadır. Ağrının kronikleşmesine neden olan risk faktörleri ve tanı mekanizmalarının bilinmesi, hem önleyici yaklaşımların oluşturulmasında hem de etkin tedavi yöntemlerinin geliştirilmesinde bize yol gösterecektir.

Anahtar Kelimeler : sensitizasyon; fasilitasyon; disinhibisyon; reorganizasyon; komorbidite