TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2017, Cilt 16, Sayı, 2     (Sayfalar: 089-096)

Kronik boyun ağrılı hastada muayene yöntemleri

Hakan Gündüz 1, Selin Balta 1

1 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Algoloji Bilim Dalı, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2017.15
Görüntüleme: 548
 - 
İndirme : 2605

Boyun ağrısı, en sık karşılaşılan kas iskelet sorunlarından biri olup bel ağrısından sonra ikinci sıklıkta görülmektedir. Yıllık prevalansı %30 kadardır. Akut olarak başlayan boyun ağrılarının %30`u kronikleşerek, tedavi maliyetlerini arttırmakta ve iş gücü kaybına yol açmaktadır. Servikal omurga, kompleks yapısı ve oldukça hareketli olması nedeniyle dejeneratif süreçlere ve travmaya yatkındır. Kronik boyun ağrılarında başlıca nedenler; miyofasyal ağrı ve kötü postür kaynaklı mekanik ağrı, aksiyel boyun ağrısı, servikal radikülopati ve spondilotik miyelopatidir. Muayene; inspeksiyonla başlayıp, palpasyon, eklem hareket açıklığı muayenesi, özel servikal testlerin uygulanması ve ayrıntılı nörolojik muayeneyi içermelidir. Ayrıntılı ve dikkatli bir fizik muayene, en uygun tetkikleri ve tedavi yöntemlerini seçmeyi kolaylaştıracaktır. Bu nedenle de, fizik muayene, genel sağlığın iyileştirilmesinde, zaman ve iş gücü kaybının da önüne geçilmesinde kilit rol oynamaktadır.

Anahtar Kelimeler : boyun; servikal; muayene; boyun muayenesi; kronik boyun ağrısı