TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2017, Cilt 16, Sayı, 2     (Sayfalar: 126-132)

Kronik bel ve boyun ağrılı hastada temel analjezikler

Mehmet Eroğlu 1, Sibel Eyigör 1

1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Bornova, İzmir

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2017.20
Görüntüleme: 528
 - 
İndirme : 855

Kronik bel ve boyun ağrıları toplumda yaygın olarak görülmekte, aktivite kısıtlılığı ve iş gücü kaybına yol açmaktadır. Non-steroidal anti-inflamatuvar (NSAİ) ilaçlar ve asetaminofen ise birçok ağrılı durumun tedavisinde ilk seçenek olarak kullanılmaktadır. Ancak, bu ilaçların kronik boyun ve bel ağrılarında etkinliği ve güvenirlikleri net değildir. Bu ilaçların etki mekanizmaları da halen tam olarak aydınlatılamamıştır. Bu derlemede; parasetamol ve NSAİ ilaçların etki mekanizmaları, kronik boyun ve bel ağrısı tedavisindeki yerleri ve yan etki profillerindeki güncellemeler incelenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler : ağrı; parasetamol; non-steroidal antiinflamatuvar; bel; boyun