TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2019, Cilt 18, Sayı, 2     (Sayfalar: 220-236)

Total diz artroplastisinde dizilim, komponent boyut ve yerleşim sorunları

Kemal Kayaokay 1, Semih Aydoğdu 2

1 Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İzmir
2 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Bornova, İzmir

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2019.26
Görüntüleme: 667
 - 
İndirme : 1218

Ortalama yaşam sürelerinin uzaması, yaşam kalitesi standartlarının yükselmesi, bilimsel ve teknolojik gelişmeler, total diz artroplastisinin uygulanma sayılarında artışa yol açmıştır. Bugün için, total diz artroplastisi implantlarının çoğunun 10 yıllık sağkalım oranı %90`lara ulaşmıştır. Uzun dönem ağrısız, işlevsel ve yüksek sağkalımlı bir total diz artroplastisi açısından; hasta seçimi, protez tasarımı, uygun dizilim restorasyonu, uygun komponent konumlandırması, bağ dengelemesi ve yeterli bir tespit gibi çok sayıda faktör rol oynamaktadır. Bu faktörlerden, cerrahi uygulama sırasında cerrahın kontrolü altındaki iki önemli hedef;

1) uygun alt ekstremite, diz ve komponent dizilimlerinin sağlanması ile
2) yeterli bir yumuşak doku dengesinin elde edilmesidir.

Dizilime ilişkin sorunlar, erken ya da geç dönemde total diz artroplastisinin başarısızlığa uğramasına ve revizyon gereksiniminin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Revizyona neden olmamakla birlikte, total diz artroplastisinin kalitesini aşağıya çeken, hastaların memnuniyetsizliğine yol açan çeşitli durumlar da, dizilim ile ilişkili olarak yapılan hata ve eksiklerle ilişkilendirilmektedir. Alt ekstremitenin normal dizilimini ve diz biyomekaniğini anlamış olmak, cerrahın uygun kemik kesilerini ve yumuşak doku serbestleştirmelerini gerçekleştirmesini, komponentlerin uygun boyutta ve yerleşimde tespiti hakkında daha doğru kararlar vermesini ve uygulamasını sağlayacaktır. Bu bölümde, total diz artroplastisi sırasında ve sonrasında karşılaşılan, alt ekstremitenin, dizin ve komponentlerin yerleşim, boyut ve dizilim sorunları, alınabilecek tedbirler ve çözüm yolları ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler : diz artroplastisi; mekanik eksen; komponent seçimi; komponent yerleşimi; rotasyonel sorunlar; patellar instabilite