TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2019, Cilt 18, Sayı, 5     (Sayfalar: 500-504)

Venöz tromboemboli - güncel kılavuz önerileri

Faik Altıntaş 1, Onur Kocadal 1

1 Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2019.64
Görüntüleme: 600
 - 
İndirme : 889

Venöz tromboemboli, ortopedik cerrahi sonrası gelişebilecek en önemli komplikasyonlardan biridir. Bu komplikasyonu önlemek için farmakolojik ve mekanik profilaksi uygulanır. Dünyada birçok ülke ve bölgelerde, venöz tromboemboli riskinin en düşük seviyeye indirilmesi için hasta, uygulanan cerrahi ve uygulaması planlanan profilaksi seçeneklerine göre düzenlenen önerileri içeren kılavuzlar geliştirilmiştir. Güncel ve yaygın olarak kabul edilen kılavuzlar; American College of Chest Physicians (ACCP), American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) ve National Institutes for Health and Care Excellence (NICE) kılavuzlarıdır. Bu çalışmada, AAOS, ACCP ve NICE kılavuzlarındaki öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler : venöz tromboemboli; profilaksi; kılavuz; artroplasti