TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2015, Cilt 14, Sayı, 4     (Sayfalar: 258-261)

Lumbosakral bileşke anomalileri ve bel ağrısı

Yunus Atıcı 1

1 S. B. Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2015.42
Görüntüleme: 741
 - 
İndirme : 1302

En sık görülen lumbosakral malformasyonlar; lumbosakral transizyonel vertebra ve spina bifida occulta`dır. Bel ağrısına yol açma mekanizmaları ve bel ağrısı ile ilişkileri literatürde tartışmalı olarak görülmektedir. Lumbosakral transizyonel vertebrayı radyografilerden en iyi tanımlayan Ferguson grafisi (30° kraniyale doğru açılı AP radyografisi), tüm radyolojik araçlar içinden en iyisi ise bilgisayarlı tomografidir. Lumbosakral transizyonel vertebranın tedavisinde; lokal steroid ve anestezik enjeksiyon, radyofrekans ablasyon tedavisi, transvers çıkıntının rezeksiyonu, foraminal dekompresyon ve/veya posterior spinal füzyon gibi bazı tedavi stratejileri önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler : bel ağrısı; anomaliler, spinopelvik; lumbosakral bölge; spina bifida