TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2015, Cilt 14, Sayı, 4     (Sayfalar: 262-270)

Çocuklarda bel ağrısı

Tevfik Balıkçı 1, Murat Bezer 2

1 Özel Meditime Hastanesi, Ataşehir, İstanbul
2 Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pendik, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2015.43
Görüntüleme: 457
 - 
İndirme : 870

Çocuklarda ve adolesanlarda sırt ağrısının en sık görüldüğü yer, bel bölgesidir. Çocuk yaş grubunda bel ağrısı sıklığı %9–66 arasında değişmekte olup, yeni yapılan çalışmalardaki sıklık oranları, kullanılan daha iyi yöntemler ve yeni tanımlamalar sayesinde, eski çalışmalara göre daha fazla görünmektedir. Bel ağrısının görülme sıklığı, hasta grubunun yaşına ve aktivite düzeyine göre değişir. Büyük çocuklarda ve adolesanlarda bel ağrısı prevalansının, küçük çocuklardan daha fazla olduğuna dair kanıtlar mevcuttur. Çocukluk çağı bel ağrısı yakınması, iyi bir öykü, dikkatli bir fizik muayene, gerekli durumlarda görüntüleme yöntemleri ve laboratuvar testleri kullanılarak değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler : bel ağrısı; çocukluk çağı; fıtıklaşmış disk, pediatrik; tedavi