TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2015, Cilt 14, Sayı, 6     (Sayfalar: 548-554)

Radyal sinir ile ilgili tuzak nöropatiler

Mustafa Özkan 1

1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İzmir

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2015.76
Görüntüleme: 833
 - 
İndirme : 3721

Radyal sinir tuzaklanması radyal sinirin anatomik seyri boyunca değişik bölgelerde ve farklı nedenlere bağlı olarak oluşabilir. Sinirin tuzaklanma nedeniyle basıya uğraması ve hasarlanması, ekstansör veya supinatör kas grubunda fonksiyon bozukluğu ile radyal sinirin duyu dalının innerve ettiği bölgede uyuşukluk ya da parestezi ile sonuçlanır. Klinik semptomlar genelde, ağrı, kas güçsüzlüğü ve fonksiyon bozukluğudur.

Radyal sinir tuzaklanması en sık üç bölgede olmaktadır: dirsek üzeri, posterior interosseöz düzeyi, önkol distali ve el bileği. Bunlar içinde önemli bir sıklığa sahip, posterior interosseöz dalın tuzaklanması ise genelde önkol proksimal kesimde, supinatör kas liflerinin arasından geçtiği noktada olmaktadır. Posterior interosseöz sinirin tuzaklanmasına yol açan iki ayrı klinik tablo olan, posterior interosseöz sendrom ve radyal tünel sendromunun ayrımı önemlidir. Radyal tünel sendromu, temelde klinik bulgulara dayanan bir dışlama tanısıdır. Radyal sinir tuzaklanmalarında tedavi, mevcut patolojiye bağlı olarak, konservatif veya cerrahi olabilir.

Anahtar Kelimeler : radyal sinir; anatomi; tuzaklanma; sendrom; tünel; tedavi