TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2018, Cilt 17, Sayı, 4     (Sayfalar: 374-380)

Tibia eminensia kırıklarında tedavi seçenekleri

Ahmet Bora Yeter 1, A. Merter Özenci 2

1 Alanya Yaşam Hastanesi, Ortopedi Bölümü, Alanya, Antalya
2 Medical Park Hastanesi, Ortopedi Bölümü, Antalya

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2018.48
Görüntüleme: 314
 - 
İndirme : 1010

Tibia eminensia kırıkları her ne kadar çoğunlukla çocukluk ve adolesan dönemde görülen tipte kırıklar olsa da, nadir olarak erişkinlikte de görülebilir. Çoğunlukla direkt grafiler tanı için yeterli olsa da, eşlik eden yaralanmalar ve direkt grafinin yetersiz olduğu durumlarda manyetik rezonans görüntüleme ve bilgisayarlı tomografiden yararlanılabilir. En sık kullanılan sınıflama Meyers ve McKeever sınıflamasıdır. Günümüzde Tip 1 kırıkların tedavisi alçı ile immobilizasyon iken, Tip 2 kırıkların tedavisinde tartışmalar sürmektedir. Tip 3 ve 4 kırıkların ise neredeyse tamamına yakını cerrahi ile tedavi edilmektedir. 2000`lerden önce çıkan çalışmaların çoğu her ne kadar artroskopiyi sadece tanısal bir yöntem olarak görüp açık ameliyat yöntemlerini buna göre tanımlamış olsalar da, günümüzde eminensia kırıklarının çoğu artroskopik olarak tedavi edilebilmektedir. Eminensia kırıkları her ne kadar nadir de görülseler, son dönemde çocuklarda artan sportif aktivitelerle birlikte daha sık görülebilmektedir. Kırığın anatomik redükte edilerek ön çapraz bağ bütünlüğü ve boyunun korunması, stabil bir tespitin sağlanması tedavi sonucunu belirleyen en önemli etmenlerdir.

Anahtar Kelimeler : tibia eminensia kırıkları; tedavi; artroskopi