TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2018, Cilt 17, Sayı, 5     (Sayfalar: 402-404)

Serebral palsi –epidemiyoloji, etiyoloji ve patoloji

Yasemin Topçu 1, Kürşad Aydın 1

1 Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2018.52
Görüntüleme: 639
 - 
İndirme : 1171

Serebral palsi (SP) kas tonusu, postür ve hareket bozukluğu ile karakterize, ağırlığı değişken, heterojen bir grup klinik sendromdur. SP, gelişmekte olan immatür beyinde çeşitli nedenlerin yol açtığı zedelenmeler sonucu ortaya çıkar. SP`nin genel prevalansı her 1000 canlı doğumda yaklaşık 2`dir. SP prevalansı, term bebeklerle karşılaştırıldığında preterm bebeklerde çok daha yüksektir ve gestasyonel yaş ile doğum ağırlığının azalmasıyla birlikte artmaktadır. SP için en sık tanımlanan prenatal risk faktörleri prematürite ve/veya düşük doğum ağırlığıdır. SP`ye neden olan zedelenme progresif olmamakla birlikte, klinik tablo beyin olgunlaştıkça zamanla değişebilir. Bu yazıda, SP`nin epidemiyolojisi, etiyolojisi ve patolojisi gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler : serebral palsi; epidemiyoloji; etiyoloji; patoloji