TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2021, Cilt 20, Sayı, 5     (Sayfalar: 567-574)

Primer kemik kayıplarında total diz protezi uygulaması

Demet Pepele Kurdal 1, Volkan Ezici 2, Nurzat Elmalı 2

1 SBÜ, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
2 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2021.88
Görüntüleme: 714
 - 
İndirme : 749

Primer total diz protezinde kemik kaybı revizyon total diz protezine göre nadirdir. Primer protezde karşılaşılan kemik kaybı genellikle küçüktür ve çoğunlukla tibial yüzeydedir. Varus ve fleksiyon deformitesi sık olduğu için kemik kaybı en sık tibianın posteromedial köşesindedir. Kemik kaybı, ameliyat sırasında implantların uygun dizilimini ve stabil bir implant-kemik ara yüzeyini sağlamada sorun oluşturabilir. Kemik kaybının tedavisini planlarken defektin etiyolojisini, sınıflamasını, kullanılacak protezleri, tüm tedavi seçeneklerini ve cerrahi teknikleri anlamak gereklidir. Tedavideki amaç; kemik stoğunu korumaya, implantı güçlü yapısal kemiğe sabitlemeye, anatomik bir eklem hattını yeniden oluşturmaya, fleksiyon-ekstansiyon stabilitesini yeniden sağlamaya odaklanmalıdır.

Anahtar Kelimeler : gonartroz; artroplasti; kemik greft; metal destek