TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2021, Cilt 20, Sayı, 5     (Sayfalar: 603-608)

Total diz protezi sonrası gelişen enfeksiyonlarda alınacak önlemler, tanı ve tedavi yöntemleri

Kadir Uzel 1, İbrahim Azboy 1

1 İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2021.93
Görüntüleme: 705
 - 
İndirme : 1651

Total diz protez enfeksiyonları, total diz protezi ameliyatları sonrası hastaya, hekime ve sağlık sistemine ciddi yükler getiren tedavisi en zor komplikasyonlardan biridir. Total diz protezi sonrası gelişen enfeksiyonların tanı ve tedavisi ile ilgili zorluklar, hasta sağlığı ve ülke ekonomilerine maliyeti göz önünde bulundurulduğunda, enfeksiyon gelişiminin önlenmesi daha akılcı bir yaklaşım olacaktır. Bu amaçla hastaya ait risk faktörlerinin belirlenerek bu risk faktörleri ameliyat öncesi dönemde yeterli ve özenli bir şekilde optimize edilmelidir. Ameliyathane ortamının standartlara uygun olması, cerrahinin titiz yapılması, yumuşak doku hasarından kaçınılması ve ameliyat sonrası yara komplikasyonlarının etkili tedavisi de total diz protezi sonrası enfeksiyon gelişiminin önlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Total diz protezi sonrası enfeksiyon geliştiğinde ise vakit kaybetmeden doğru tanı konmalı ve hastaya en uygun tedavi yöntemi belirlenerek uygulanmalıdır. Uygun tedavi yaklaşımının belirlenmesinde; hastanın yaşı, semptomların ortaya çıkış süresi, eşlik eden hastalıkları, kemik kalitesi, yumuşak doku örtüsünün durumu ve mikroorganizma tipi göz önünde bulundurulmalıdır. Bu derlemede, güncel bilgiler ışığında, total diz protezi sonrası enfeksiyon gelişiminde etkili olan risk faktörleri, enfeksiyondan korunma yöntemleri ve enfeksiyon gelişen hastaların uygun tanı ve tedavi yöntemleri ile yönetimi ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler : diz; total diz protezi; periprostetik enfeksiyon; risk faktörleri