TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2022, Cilt 21, Sayı, 1     (Sayfalar: 056-060)

Nano artroskopi

Yusuf Erdem 1, Çağrı Neyişci 2

1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
2 Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2022.10
Görüntüleme: 687
 - 
İndirme : 735

Artroskopi, tanısal ve girişimsel ortopedik cerrahi işlemlerde sıklıkla kullanılmaktadır. Yaklaşık yüzyıllık geçmişe sahip olan artroskopi teknolojisinin gelişmesiyle diz ve omuz eklemi gibi büyük eklemlerin yanı sıra el bileği ve karpometakarpal eklemler gibi küçük eklemlerde de kullanılmaya başlanmıştır. Lokal anestezinin yaygın kullanımıyla ofis artroskopisinin yaygınlık kazanmaya başlaması, artroskopik aletlerin boyutlarının küçülmesi ve elektronik teknolojisindeki yenilikler, nano artroskopiyi hayatımıza sokmuştur. Nano artroskopi artık günümüzde tanısal ve girişimsel artroskopide kullanılmaya başlanmıştır. İndirekt görüntüleme yöntemlerine göre daha az maliyetli olması ve eklem patolojilerinin direkt görülebilmesi nano artroskopinin en büyük avantajlarıdır.

Anahtar Kelimeler : nano artroskopi; mini artroskopi; iğne artroskopi