TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2022, Cilt 21, Sayı, 5     (Sayfalar: 515-520)

Trombositten zengin plazma (PRP) ve türevleri (PRF–PRGF)

Serda Duman 1, Ozan Kaya 1, Hanifi Üçpunar 1

1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2022.71
Görüntüleme: 688
 - 
İndirme : 1979

Trombositten zengin plazma (platelet-rich plasma, PRP), rejeneratif tıp alanındaki tedavi seçeneklerinden biridir. Enflamasyon, anjiyogenez veya hücre dışı matriks sentezi gibi kritik fizyolojik mekanizmaları etkilemek için otolog biyoaktif ajanların lokal olarak verilmesi yoluyla doku onarım sürecini arttırmayı amaçlar. Kas-iskelet sistemi yaralanmalarının tedavisinde PRP ve türevlerinin kullanım alanı hızla artmaktadır. Özellikle klinik öncesi çalışmalarda umut verici sonuçlar raporlanıyor olsa da klinik çalışmalarda son derece tartışmalı sonuçlar mevcuttur. Trombositten zengin plazmanın içeriği ve uygulama tekniklerindeki farklılıklar, klinik çalışmalarda homojen sonuç bildirmeyi zorlaştırmaktadır. Ayrıca tedavisi hedeflenen spesifik hastalığın evresine göre PRP uygulanmasının hem zamanlama hem de içeriğini değiştirmek yakın gelecekte çalışma konusu olmaya adaydır. Mevcut derlemede, güncel olan ve yüksek kanıt ile sunulan literatür bilgileri rehberliğinde çeşitli kas-iskelet sistemi hastalıklarında PRP ve türevlerinin etkinliğine ilişkin bulgular sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler : büyüme faktörleri; rejeneratif tıp; trombositten zengin plazma (PRP), trombositten zengin fibrin (PRF); trombositten zengin büyüme faktörü (PRGF)