TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2024, Cilt 23, Sayı, 1     (Sayfalar: 033-037)

Ortopedi ve travmatoloji pratiğinde yapay zekâ uygulamaları

Özhan Pazarcı 1, Serkan Akkoyun 2

1 SBÜ Adana Tıp Fakültesi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Adana
2 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Sivas

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2024.06
Görüntüleme: 532
 - 
İndirme : 345

Yapay zekânın (YZ) kullanımı, tıbbın diğer alanlarının yanı sıra ortopedi ve travmatoloji uygulamalarını da önemli ölçüde değiştirmiştir. Bu makale, yapay zekânın ortopedi, travmatoloji ve ilişkili alanlardaki çeşitli kullanımlarını incelemekte ve cerrahi operasyonlarda, tedavi planlamasında ve tahmine dayalı analitikte kullanımını vurgulamaktadır. Yapay zekâ teknolojisinin bu alanlarda uygulanması, hasta sonuçlarını iyileştirme, karar alma süreçlerini kolaylaştırma ve genel olarak sağlık hizmeti sunumunu ilerletme potansiyeline sahiptir.

Anahtar Kelimeler : yapay zeka; ortopedi; travmatoloji