TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2024, Cilt 23, Sayı, 4     (Sayfalar: 378-385)

Halluks valgus revizyon cerrahisi

Tahir Öğüt 1, Umur Aydoğan 2

1 Nişantaşı Ortopedi Merkezi, Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi Kliniği, İstanbul
2 Penn State Health St. Joseph Hastanesi, Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi Kliniği, Pensilvanya

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2024.54
Görüntüleme: 154
 - 
İndirme : 58

Halluks valgus (HV) cerrahisi ayak ve ayak bileği cerrahisi pratiğinde sık uygulanan tedavi yöntemlerinden bir tanesidir. Bu cerrahi sonrasında karşılaşılabilecek komplikasyonların insidansı %10 ile 55 bildirilmektedir. Bu komplikasyonlar; deformitenin tekrarı (nüks), enfeksiyon, nöroma, semptomatik tespit materyalleri, hareket kısıtlılığı, yanlış kaynama (malunion), kaynamama (nonunion), avasküler nekroz, transfer metatarsalji, halluks varus ve cerrahi müdahale ihtiyacı gerektirecek kadar şiddetli ağrı olarak sıralanabilirler. Sıralanan komplikasyonlardan en sık karşılaşılanı nüks olup, insidansı %3 ile %16 arasında bildirilmektedir. Ameliyat sonrası süreçte karşılaşılabilecek komplikasyonların büyük bir bölümü ameliyat öncesi dikkatli bir planlama; yaş, kemik kalitesi gibi hasta ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi; cerrahın tecrübesi, uygun bir rehabilitasyon protokolü ve hasta beklentilerinin gerçekçi hedeflerle sınırlandırılması sayesinde önlenebilir. Altta yatan nedenden bağımsız olarak tüm hastalarda ilk olarak konservatif tedaviyle şikâyetler kontrol altına alınmaya çalışılır. Bu amaçla analjezikler, ağrılı eklem veya metatars başlarının yükten sakınılması, ortezler, ayakkabı modifikasyonları, germe egzersizleri kullanılabilir. Başparmağın işlevini yerine getiremediği durumlarda ve/veya ağrı nedeniyle günlük aktivitelerin kısıtlandığı hastalarda revizyon cerrahisine ihtiyaç duyulur.

Anahtar Kelimeler : halluks valgus; revizyon; transfer metatarsalji; nüks; halluks varus