TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2016, Cilt 15, Sayı, 2     (Sayfalar: 154-157)

Geç hematojen periprostetik enfeksiyonların önlenmesi

Bülent Özkurt 1

1 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2016.20
Görüntüleme: 594
 - 
İndirme : 355

Protez enfeksiyonları artroplasti sonrası en ciddi ve yıkıcı durumlardan biri olarak güncelliğini ve önemini korumaya devam etmektedir. Protez enfeksiyonu ile karşılaşma riski, ileri yaşla birlikte artan ko-morbiditeler ve kişinin bireysel risk faktörleri ile ilişkilidir. Hem hasta sağlığı hem de ekonomik nedenler göz önünde bulundurulursa, protez enfeksiyonunun tedavisi yerine enfeksiyonunun önlenmesi çok daha uygun bir yaklaşımdır. Geç hematojen protez enfeksiyonu; ilk artroplasti girişiminden belli bir süre sonra ortaya çıkan protez enfeksiyonu olarak tanımlanabilir. Bu yazının amacı artroplasti sonrası geç hematojen enfeksiyonlara eğilim yaratan durumları, riskli hasta grubunu ve enfeksiyonu önlemek için profilaktik antibiyotik kullanımını ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler : protez enfeksiyonu; antibiyotik profilaksisi; geç, hematojen